O nás
Vianočné predstavenie detí

Dňa 8. decembra nás v jedálni zariadenia Via Lux prišli potešiť vystúpením deti z MŠ a z Liečebno-výchovného sanatória v Barci. Deti svojim spevom, tancom, básňami a rôznymi nacvičenými scénkami priniesli našim prijímateľom príjemnú vianočnú náladu. Deťom sa odmenili veľkým potleskom. Veríme, že aj nasledujúci rok nás navštívia a vyčaria úsmevy na tvárach našich prijímateľov.

08.12.2023 13:32
Powered by: Profistranky CMS