O nás
Odľahčovacia služba

 

 

Zariadenie VIA LUX  poskytuje za podmienok ustanovených zákonom odľahčovaciu službu. Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Osobe, ktorá opatruje umožňuje nevyhnutný odpočinok na účel udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Je poskytovaná ako pobytová sociálna služba na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom roku.

26.01.2024 14:28
Powered by: Profistranky CMS