Dokumenty

Ekonomicky oprávnené náklady podľa druhu a formy poskytovaných sociálnych služieb

28.02.2020 08:45

Cenník nadštandardných služieb

Interná smernica k poskytovaniu nadštandardných služieb

18.02.2020 00:00

Cenník a informácie k požičiavaniu pomôcok

17.01.2020 13:38

Tlačivá na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti do zariadenia.

Verejné obstarávanie

Koncepcia rozvoja

Interné smernice

Zriaďovacia listina

Organizačná štruktúra

Etický kódex

Prevencia kriminality

Prieskum spokojnosti s webstránkou zariadenia VIA LUX

Informácia o spracovaní osobných údajov 

Powered by: Profistranky CMS