Poskytované služby
Obslužné činnosti

Ubytovanie
Izby pre prijímateľov sa nachádzajú v pavilónoch A a C, ktoré sú na prízemí spojené spoločným pavilónom B. Jeho súčasťou je vstupná hala, vrátnica, jedáleň, miestnosti aktivít, kaplnka, kaderníctvo a bufet. Ubytovanie je v dvojposteľových a jednoposteľových izbách s príslušenstvom – predsieňou, WC, kúpeľňou so sprchovacím kútom a loggiou. Obytné izby sú štandardne vybavené, súčasťou každej izby je aj kuchynská linka. Na každom podlaží sa nachádzajú spoločné kúpeľne vybavené vaňou a spoločenská miestnosť s televízorom, kde majú prijímatelia možnosť stretávať sa, uskutočňovať oslavy životných jubileí, sledovať TV, zahrať si spoločenské hry alebo si len tak posedieť.  Ubytovanie sa poskytuje s prihliadnutím na možnosti zariadenia a požiadavky klientov.

 

   

Stravovanie
Prijímateľom sa poskytuje celodenné stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetikov druhá večera v priestoroch jedálne na prízemí zariadenia. Imobilným prijímateľom sa podáva strava priamo pri lôžku alebo v jedálničke na oddelení. Prijímatelia majú možnosť odoberať stravu racionálnu, diabetickú alebo šetriacu v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.

Poskytované 3 druhy stravy:

  • Racionálna - rozumný príjem potravy, sa skladá z kvalitného jedla s dostatkom živín a rešpektuje potreby organizmu. Jej cieľom je dobrá výživa organizmu, ktorá zabezpečí správny vývin, zdravie, optimálnu fyzickú a psychickú aktivitu a stabilné udržanie normálnej hmotnosti.
  • Šetriaca diéta - je plnohodnotná strava s fyziologickým pomerom bielkovín a sacharidov a znížením tukov, aby strava bola lepšie stráviteľná. Výber potravín sa zameriava na to, aby strava bola chutná a aby sa mohla podávať aj chorým pripútaným na lôžku pri ťažkých ochoreniach so zreteľom na potrebu zaraďovať do diéty len kvalitné potraviny.
  • Diabetická - je energeticky a biologicky plnohodnotná strava. Výrazne sa nelíši od zásad správnej výživy. Je to pestrá s veľkým spektrom potravín. 

 

   

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch pracovníkmi. V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a proti epidemiologické predpisy a opatrenia. Zariadenie má zabezpečené pranie znečistenej bielizne a šatstva vo vlastnej práčovni zariadenia, ktoré sa vykonáva v priestoroch na to určených. Súčasťou je aj žehlenie a údržba bielizne. 

 

Powered by: Profistranky CMS