O nás
Rada seniorov - vedomostná súťaž 2024

V stredu, 19.6.2024, usporiadala Rada seniorov vedomostnú súťaž. Podujatia sa zúčastnilo 20 Klubov zo 17-stich mestských častí. Aj náš Klub sa toho zúčastnil. 

Súťažilo sa v 6 disciplínach - Košice mesto, Seniori - práva a povinnosti, Vodstvo, Šport, Zemepis a turistika, Veda a technika. 

Každý súťažiaci Klub mal určeného komisára, ktorý sledoval priebeh súťaže. 

Medzi jednotlivými súťažnými kolami sa predstavili svojím vystúpením Mažoretky zo sídliska Nad Jazerom, tanečná skupina Lady Line a Diamant.

Po skončení súťaže a vyhlásení výsledkov dostali všetci prítomní guláš a začala tanečná zábava, na ktorej  si na záver zatancovali.

   
   
   
20.06.2024 11:18
Powered by: Profistranky CMS