O nás
Opatrenia - usmernenie ohľadom návštevy zariadenia

 

 od 04.10.2021  ZÁKAZ  NÁVŠTEV !

 

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že  v prípade, ak chcete priniesť napr. osobné veci, hygienické potreby, šatstvo, potraviny, vody a pod. svojmu rodinnému príslušníkovi, môžete ich od 04.10.2021 priniesť každý deň v čase od 7,00 do 18,00 hod na vrátnicu nášho zariadenia.

 

Z dôvodu zvýšeného rizika šírenia a nákazy korona vírusom Vás žiadame, aby ste veci, ktoré prinesiete  mali zabalené v neporušených obaloch, ktoré sú dobre dezinfikovateľné. Veci je nutné označiť menom a priezviskom prijímateľa. Službukonajúci pracovník vrátnice tieto veci preberie, vydezinfikuje neporušený obal a zabezpečí ich odovzdanie prijímateľovi.

 

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme a skypové spojenie s rodinou.

Ak máte záujem potrebné informácie  a informácie o našich prijímateľoch môžete získať na nižšie uvedených telefónnych číslach:

 

Prijímatelia sociálnej služby  ŠZ:  ambulancia 055/6116363

 

                                                    sociálna pracovníčka 055/6116337

 

Prijímatelia soc. služby ZpS 2. odd:     ambulancia 055/6116347

 

                                                          sociálna pracovníčka 055/6116329

 

Prijímatelia soc. služby DSS 3. odd:     ambulancia 055/6116357

 

                                                           sociálna pracovníčka 055/6116325

 

Prijímatelia soc. služby DSS 4. odd:      ambulancia 055/6116345

 

                                                           sociálna pracovníčka 055/6116325

 

Prijímatelia soc. služby ZpS 5. odd:      ambulancia 055/6116334

 

                                                           sociálna pracovníčka 055/6116319

 

 

Komunikácia prostredníctvom videohovoru

 

Od 15.3.2021 je vďaka nadácii SPP možnosť sprostredkovania videohovou s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení VIA LUX prostredníctvom aplikácie „Skype“.

 


Sprostredkovanie videohovoru je možné:

 

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Streda –     9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Piatok -      9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Sobota, Nedeľa – 13.30 hod-15.30 hod.

 

V prípade potreby kontaktujte príslušnú sociálnu pracovníčku.

 


Sme radi, že môžeme aspoň takouto formou zabezpečiť kontakt našich prijímateľov s ich
rodinnými príslušníkmi.

                                  

 

                                                                                                               JUDr. Vojtech Hintoš

                                                                                                                       .............................................

                                                                                                                        riaditeľ

 

JUDr. Vojtech Hintoš

VIA LUX- DSS a ZpS

Andraščíkova 2

04017 Košice -Barca

 

30.09.2021 10:57
Powered by: Profistranky CMS